Pályázat

„KAPACITÁSBŐVÍTÉS ÉS TELEPHELYFEJLESZTÉS AZ EXTRAKT-BAU KFT.-NÉL”

A projekt alapadatai:

 • Projekt azonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-02052
 • Igényelt támogatás: 133 385 692 Ft
 • Támogatás mértéke: 45%
 • A projekt költségvetése: 296 412 650 Ft
 • Projekt tervezett befejezése: 2023.10.31

A projekt bemutatása:

Célunk, hogy a támogatás révén modern technológiát szerezzünk be, amelynek köszönhetően növekszik a kapacitásunk. Ezen cél eléréséhez létfontosságú, hogy összetett projektet valósítsunk meg, amelynek része eszközbeszerzés, ingatlan építés, napelemes rendszer, valamint szervezeti fejlesztés keretében tanácsadás és képzés igénybevétele. A projekt keretében beszerzésre kerül egy Mitsubishi targonca, amely az új csarnokban a kész betonelemek raklapon történő mozgatására szolgál. Emellett beszerzünk egy Metalika C-1200 típusú csőgyártó gépet, amely 200-1200 mm átmérő tartományban gyárt betoncsöveket és szerelvényaknákat a csőminta oldalfalának vibrálásával. Megvásárolunk egy Takeuchi TB 2150R kotrógépet is, amelyet nagyobb súlyú betonelemek és a kavics alapanyag keverőgépbe való rakodására használnánk. A pályázat keretében ingatlan beruházás valósul meg a cégnél. Egy 500 m2-es acélvázas ingatlan építését tervezzük, amely egyszerre szolgálna raktárként és gyártócsarnokként is. Fontosnak tartjuk még, hogy cégünk a megújuló energia nagyobb mértékű használatára törekedjen, ezért 32 kW napelemes rendszer telepítése valósul meg a projekt keretében, amely a tervezett új csarnok tetejére kerül. Az igénybevett képzés egy német alapfokú nyelvi oktatás lesz, amiben 1 fő munkavállaló vesz részt, aki a cégvezetési feladatokat végez, így a megszerzett tudás a menedzsment tudását bővíti. Felmértük marketing eszközeink hatékonyságát és szükségesnek látjuk tanácsadási szolgáltatás igénybevételét piackutatás elvégzése érdekében, hogy cégünk tisztább képet kapjon a jelenlegi piaci környezetről, célcsoportokról, versenytársakról a belföldi és külföldi piacon. Az említett fejlesztések hozzájárulnának a kapacitásbővítéshez, így hatékonyabban tudnánk az igényeket kiszolgálni és nagyobb volumenű megrendeléseket teljesíteni. A projektnek köszönhetően javulhat alkalmazkodóképességünk a gyorsuló technológiai és gazdasági-társadalmi változásokkal szemben, ezzel hozzájárulhatunk a válságálló és fenntartható működéshez.

A projekt megvalósulásának helyszíne:

9461 Lövő, 662/4 hrsz.

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg:

Pénzügyminisztérium - Gazdaságfejlesztési Programok
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu
Telefon: 06 (1) 896-6666
Honlap: www.palyazat.gov.hu
„INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉS AZ EXTRAKT-BAU KFT.-NÉL”

A projekt alapadatai:

 • Projekt azonosító: 2020-1.1.1-KKV-START-2021-00357
 • Igényelt támogatás: 20 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 52,613441%
 • A projekt költségvetése: 38 013 100 Ft
 • Projekt tervezett befejezése: 2022.08.31.

A projekt bemutatása:

Az Extrakt Bau Kft. több, mint 20 éve tevékenykedik mélyépítészeti piacon. Az alapítók (2 magánszemély-tulajdonos) magántőkéből indították útjára a mélyépítő vállalkozást. Cégünk tevékenységi körébe tartozik a vízi-közműépítés, útépítés, szállítmányozás és aszfaltburkolatok megépítése. A fejlesztés által célunk a minőségibb útépítési szolgáltatások biztosítása. Jelen projekt célja humán erőforrás bevonásával egy olyan adaptív innovációs tevékenység, technológiai modernizációs fejlesztés, amely segítségével optimalizálhatjuk a termelési rendszereink működését esetleges személyi hibák redukálásával. Az innováció lényege egyfajta automatizálási folyamat, egy, a már rendelkezésünkre álló útburkolat megmunkáló eszköz modernizációja történne gépvezérlési technológia implementálásával. A modern piaci igények kielégítése mellett célunk továbbá a nagyobb vállalkozások mellé való felzárkózás, a szolgáltatásaikkal, valamint az eszközparkjukkal szembeni versenyképességünk növelése. Hosszútávú terveink között szerepel, hogy jelen beruházás segítségével egyfajta alapot építünk ki a jövőbeni fejlesztések hatékony kivitelezéséhez, valamint további munkahelyek létrehozásához. Célcsoportunk elsősorban Győr-Moson-Sopron megye, valamint annak úthálózati fejlesztései. A fejlesztés megvalósításával azonban elérhetővé válik számunka az egész Nyugat-dunántúli régió, továbbá a Balaton-felvidék. A fejlesztés piacra vitele a már meglévő szolgáltatásunkba való bevonással történik, valamint az eddigi és új ügyfelek tájékoztatásával. A pályázati fejlesztés keretében 6 fő meglévő munkavállalót kívánunk bevonni a projektbe, továbbá 1 fő technikus munkatárs fog csatlakozni a termék tesztelési szakaszban a projekt sikeres lezárásához. Mivel az úthálózatok karbantartására, korszerűsítésére, felújítására állandó igény mutatkozik, ezáltal cégünk jövője biztosítva van, amennyiben a folyamatos fejlesztések révén fenn tudjuk tartani a versenyképességünket.

A projekt megvalósulásának helyszíne:

9461 Lövő, 662/4/A; 662/4/B hrsz.

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 1 795 9500
Honlap: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak
„TECHNOLÓGIAI MODERNIZÁCIÓ AZ EXTRAKT-BAU KFT-NÉL ESZKÖZBESZERZÉS RÉVÉN”

A projekt alapadatai:

 • Projekt azonosító: GINOP-1.2.8-20-2020-01582
 • Igényelt támogatás: 15 500 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 33,23 %
 • A projekt költségvetése: 46 644 675 Ft
 • Projekt tényleges befejezése: 2021.12.20.

A projekt bemutatása:

Jelen projektünkben egy integrált rendszerű talajstabilizáló gépet szereztünk be, amely hozzájárul, a felbontott alapréteg helyszínen való feldolgozásához és újra hasznosításához adalékanyagok (cement, mész) hozzáadásával. A felbontott burkolatot a munkaterület helyreállítása során alaprétegként használjuk, melyre ráhúzható az új aszfalt réteg. A rendszer eleme a maró és terítő rész, tehát egyszerre elvégezhető a felbontott anyag összevágása/porlasztása, kötőanyaggal való összekeverése és visszajuttatása a talajra. A Stehr 24/6 típusú gép pormentesen dolgozik, mely nagy előny lakóövezetek, közúti forgalom, autók parkolása és repülőterek közelében. Főtevékenységünk kapacitásbővítéséhez elengedhetetlenül fontosak a korszerű földmunkagépek. A vezetékek mélységi ásása és az elvégzett munka utáni tereprendezési feladatokat hatékonyan és versenyképesen csak ilyen új és korszerű eszközzel lehet elvégezni. Az új technológia alkalmazása révén környezetkímélés és hulladékcsökkentés valósult meg. Az által, hogy nem kell a törmeléket lerakóba szállítanunk időt, szállítási- és lerakati költséget spórolunk meg. Az eddigi komplex beruházásainknál a beszerzendő gépeket béreltük. A pályázat segítségével a gépek bérlési díját megtakarítjuk és nem kell a bérbeadóhoz igazítani a munkáinkat. Továbbá közműépítés nélküli burkolat felújítást is vállalni tudjuk. Egy 500 méteres útszakasz újra aszfaltozásának folyamata több hetet is igénybe vesz. Az általunk alkalmazott új technológiával (törmelék újrahasznosítás) azonban a folyamat 1 nap alatt elvégezhető, és olcsóbb is, mivel nem kell törmeléket elszállítani és új anyagot beszerezni. Összességében az új technológiát alkalmazó géppel vállalkozásunk alkalmas lett gyorsabb, de jó minőségű munkák elvégzésére. A integrált rendszerű talajstabilizáló gép segítségével megnöveltük kapacitásainkat, így növelhetjük korszerű gépparkunkat újabb gépekkel.

A projekt megvalósulásának helyszínei:

9461 Lövő, Belterület 662/4/A

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg:

Pénzügyminisztérium
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu
Telefon: (1) 896-0000 (1-1-1 menüpont)
Honlap: http://gazdasagfejlesztes.gov.huSzéchenyi 2020 Széchenyi terv plusz nkfia